Ons Visie

"Lorraine leef liefde tot eer van God."

Betekenis van die embleem

Ons aanbid God Drie-enig. Die sirkel verteenwoordig God die Vader se teenwoordheid. Die kruis herinner ons aan Jesus se verlossing. Die vlam is die Heilige Gees. Daarmee saam staan die Bybel sentraal in ons prediking en word daarom as deel van die kruis uitgebeeld.

Gedagte vir die Week

"Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien." (Joshua 24:15)

Stuur vir ons 'n Boodskap

KANTOOR URE

Maandae – 09:00 – 13:00

Dinsdae – 09:00 – 13:00

Woensdae – 09:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00.

Donderdae – 09:00 – 13:00

Vrydae – 09:00 – 13:00